• Pradinis
  • Puslapio struktūra

Kontaktai

UAB "Nepriklausomas auditas"
Subačiaus g. 15/2 - 53
LT 01126 Vilnius

Tel.:    (8-5) 2791597
Faks.: (8-5) 2101103

UAB "Nepriklausomas auditas" misija

 
Įmonių savininkai, akcininkai ir vadovai gauna kompetentingą ir objektyvią nuomonę apie įmonių finansinių ataskaitų teisingumą bei pagrįstumą, apie įmonių vidaus kontrolės sistemos būseną, apie galimas jų verslo grėsmes bei neišnaudojamas galimybes. Mes didiname Jūsų gaunamos informacijos patikimumą.

Jūsų įmonių finansininkams bei buhalteriams padedame atlikti jų darbą nepriekaištingai, besivadovaujant galiojančiais įstatymais ir norminiais aktais, konsultuojame apskaitos bei mokesčių klausimais, padedame ištaisyti audito metu aptiktas klaidas bei netikslumus, parengiame apskaitos politiką. Mes didiname Jūsų įmonių efektyvumą.

Jūsų esami bei potencialūs investoriai, partneriai, kreditoriai bei klientai
gauna patikimą informaciją apie Jūsų verslo būklę. Mes didiname Jūsų verslo galimybes.